| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

z dnia 4 stycznia 2016r.

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w składzie:

Przewodniczący: Zbigniew Rękas - Zastępca Prezesa Izby

Członkowie: Stanisław Banasik, Wojciech Czerw, Monika Dębowska -Sołtyk, Iwona Kudła, Joanna Marczewska - sprawozdawca, Ewa Midura, Ireneusz Piasecki

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.) i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.)

postanawia

stwierdzić nieważność w części uchwały Nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych tj. § 1 ust. 1 pkt 3 lit.a uchwały w brzmieniu: "do 5,5" z powodu naruszenia art. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.zm.)

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Nr 67/XIV/2015 Rady Gminy Mniów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w dniu 7 grudnia 2015 roku i na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych została objęta postępowaniem nadzorczym. W wyniku badania uchwały Kolegium Izby stwierdziło, że Rada Gminy Mniów w § 1 ust. 1 pkt 3 lit.a uchwały określiła stawkę podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: "3,5 ton do 5,5 do poniżej 12 ton". Przedmiot opodatkowania określony w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowią: ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton. Przedmiot opodatkowania w brzmieniu określonym przez Radę Gminy w § 1 ust. 1 pkt 3 lit.a jest niezgodny z art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W związku z powyższym Kolegium orzekło jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach przysługuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

Przewodniczący Kolegium


POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »