| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/14/16 Rady Gminy Nowa Słupia

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy-31 018 947,00 zł

2. plan wydatków budżetu gminy-31 518 947,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Sylwester Kozłowski


Załącznik do Uchwały Nr XX/14/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 24 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych o kwotę 50 000,00 zł

w związków z:

· zwrotem podatku VAT za 2015 r. w kwocie 30 000,00 zł;

· wpływem pierwszej raty dochodów ze sprzedaży gospodarstwa w msc. Włochy w kwocie 20 000,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

· przesunięciu kwoty 35 000, 00 zł z zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkól w Nowej Słupi na zadanie pn. Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki.

· Za środki pozyskane ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w msc. Włoch wprowadzone zostało nowe zadanie wieloletnie pn. Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w msc. Włochy - kwota 20.000,00 zł

· 30 000,00 zł ze zwrotu podatku Vat za 2015 rok zostanie zwrócone do Urzedu Marszałkowskiego zgodnie z otrzymanymi decyzjami;

· Kwotę 500, 00 zł przesunięto z administracji do działu 010 na zakup gazety sołeckie,

· Cześć wydatków na obsługę prawną tj. kwotę 5 000,00 zł przesunięto z administracji do GOPS-u w związku z wdrażaniem programu 500+;

· Kwotę 10 000,00 zł przesunięto z obsługi boiska Orlik, która obecnie realizowania jest przez instytucję kultury na zakup opału do świetlic wiejskich;

· Kwotę 5 000,00 z obsługi boiska Orlik przesunięto na zakup ławek i koszy na teren całej Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ASCS-Consulting Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »