| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/210/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 104.931.909,00 zł

2)po stronie planowanych wydatków 116.931.909,00 zł

§ 4. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 7. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Busku-Zdroju


mgr Justyna Nurek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/210/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/210/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/210/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/210/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 17 marca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

LIMITY WYDATKÓW NA INWESTYCJE JEDNOROCZNE W 2016 R.


Uzasadnienie

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki budżetowe o 29.000,00 zł z tytułu usług (dotyczy funkcjonowania jednostki budżetowej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). W tym samym dziale zwiększa się wydatki budżetowe o 146.000,00 zł na następujące zakupy inwestycyjne w Zakładzie Usług Komunalnych w Busku - Zdroju: "Zakup beczki" - 22.000,00 zł; "Zakup stojaka do podlewania" - 4.000,00 zł; "Zakup samochodu" - 120.000,00 zł. W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się wydatki budżetowe o 22.000,00 zł (dotyczy funkcjonowania jednostki budżetowej - Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). W rozdziale 75616 zwiększa się dochody budżetowe o 197.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych. W rozdziale 92695 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe na następujące zakupy inwestycyjne w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju: "Zakup kosiarki" - 20.000,00 zł; "Zakup kosza zbierającego do ciągnika" - 30.000,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe o 50.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby tworzy się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Biniątkach wraz z budową kotłowni gazowej i sanitariatów" (dotyczy budżetu obywatelskiego). Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostek budżetowych (jednostek oświatowych). W dziale 750 - Administracja publiczna dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy rozdziałami. W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy oraz 92695 - Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe o 17.358,00 zł na następujące zadania inwestycyjne jednoroczne: "Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Elżbiecin", "Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kostki Duże", "Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Oleszki", "Plac zabaw (siłownia) w miejscowości Wełecz". O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) - zakup materiałów i wyposażenia. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2016 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »