| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG - XVIII / 206 / 16 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 kwietnia 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Sitkówka - Nowiny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-XIV/149/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2016 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 54 735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 735,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się przeniesienia planowych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG - XVIII / 206 / 16
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

W uchwale Nr RG-XIV/149/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 grudnia 2015 r. proponuje się następujące zmiany:

1. Zmniejszyć dochody budżetowe o łączną kwotę 54 735,00 zł tj:

· Zmniejszyć dochody o kwotę 55 535,00 zł z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy,

· Zwiększyć dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej przez Szkołę Podstawową w Kowali.

2. Zmniejszyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 54 735,00 zł, w tym:

a) Zmniejszyć wydatki bieżące dz. 801 rozdz. 80195 § 4270 o kwotę 75 691,84 zł.

b) Zwiększyć wydatki bieżące na realizację programów:

· "Bezpieczna+" o kwotę 2820,58 zł, - realizowany przez ZSP w Nowinach

· "ERAZMUS+" o kwotę 9 771,30 zł, - realizowany przez ZSP w Nowinach

· "ERAZMUS+" o kwotę7 564,96 zł, - realizowany przez SP w Nowinach.

c) Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 800,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Kowali.

d) Zwiększyć wydatki na zakup usług remontowych dróg gminnych o kwotę 100 000,00 zł.

e) Zmniejszyć wydatki na realizację zadania pn: "Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Nowinach, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie" o kwotę 280 000,00 zł, oraz zwiększyć wydatki prognozowane na to zadanie w 2017 r. w wysokości 280 000,00 zł.

f) Zwiększyć wydatki na realizację zadania pn: "Rozbudowa i przebudowa kotłowni CO w Osiedlu Nowiny" o kwotę 160 000,00 zł oraz zmniejszyć prognozę finansowania tego zadania w latach następnych o kwotę 160 000,00 zł.

g) Zwiększyć planowane wydatki na realizację zadania pn: "Doposażenie Świetlicy w remizie OSP Kowala, Gmina Sitkówka-Nowiny, województwo świętokrzyskie" o kwotę 5 000,00 zł.

h) Wprowadzić do budżetu zadanie pn: "Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych nr 38 budynku Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny", wydatki w kwocie 15 000,00 zł.

i) Zmniejszyć wydatki na realizację zadania pn. "Modernizacja centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w budynku Urzędu Gminy o kwotę 5 000,00 zł jednocześnie dokonując przeniesienia tej kwoty na wydatki remontowe, zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady Gminy


Zofia Duchniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »