| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/ 153/ 2016 Rady Gminy Szydłów

z dnia 6 września 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt.1, 2, art. 214 pkt. 1, art. 222 ust.1, pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust.1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) oraz Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - "Dochody", zmienia się plan dochodów budżetu Gminy. Dochody zwiększa się o kwotę 230.196,09 zł, a zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok - "Wydatki" zmienia się plan wydatków budżetu Gminy. Wydatki zwiększa się o kwotę 202.220,32 zł, a zmniejsza się o kwotę 72.024,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r oku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok -"Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/ 104/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok -"Zadania inwestycyjne jednoroczne w roku 2016" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Janusz Juszczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 153/ 2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 6 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 153/ 2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 6 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 153/ 2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 6 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ 153/ 2016
Rady Gminy Szydłów
z dnia 6 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »