| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVIII/1052/10 Rady Miasta Bydgoszcz

z dnia 30 czerwca 2010r.

uchylająca uchwałę w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia działalności handlowej

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Traci moc Uchwała Porządkowa Nr 65/90 Rady Miejskiej Bydgoszczy z dnia 18 października 1990 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia działalności handlowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Dorota Jakuta


Uzasadnienie

Uchwała Porządkowa Nr 65/90 Rady Miejskiej w Bydgoszczy z dnia 18 października 1990 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w Bydgoszczy w zakresie prowadzenia działalności handlowej wprowadziła zakaz prowadzenia handlu obwoźnego i obnośnego poza miejscami wyznaczonymi do prowadzenia tego rodzaju działalności. Przedmiotowa Uchwała narusza art. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1096, z późn. zm.), zgodnie z którym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa.

Dodatkowo zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 grudnia 2004r., nr sygn. akt : GSK 1132/2004 (publ. w : OSP 2005/9 poz. 109) gmina nie może ustanowić zakazu prowadzenia handlu w miejscach do tego niewyznaczonych w trybie wydawania przepisów porządkowych, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Adam Szkurłat

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »