| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/19/2011 Rady Gminy Płużnica

z dnia 31 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Płużnica w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz. 675) i art. 5 ust. 1, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Płużnica z dnia 18 października 2010 roku Nr XXXII/240/2010 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Województwa Kujawsko-Pomorskiego 167, poz. 2159) § 1. pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń" - 4,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Uchwała zmieniająca przedstawia zmianę w opodatkowaniu stawką podatku od nieruchomości od budynków przeznaczonych do świadczeń usług zdrowotnych, przez co należy rozumieć rozszerzenie tej stawki również na te budynki i ich części, które nie są bezpośrednio zajęte, lecz jedynie związane z realizacją świadczeń zdrowotnych. Zmiana wprowadziła do jednolitego opodatkowania budynków i ich części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i polega na zmianie uchwały w § 1. pkt 2 lit. d "zajętych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych" na "związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych"

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »