| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Płużnica

z dnia 31 stycznia 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 , Nr 106 poz. 675,) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXV/258/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj.- Kuj. Pom. Nr 135, poz. 2034) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 uchyla się punkty: pkt 3, pkt 4, pkt 7, pkt 9, pkt 10, pkt 13, pkt 15.

2) w § 3 uchyla się ust. 3.

§ 2. Pozostałe zapisy regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z wykonania wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 października 2008 r. Sąd uznał nieważność części przepisów zawartych w regulaminie . Są one nieważne i nie mogą obowiązywać, w związku z tym należało je uchylić.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »