| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/243/2012 RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2013 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm. 1) ) oraz art. 130a ust. 6 i ust. 6c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r . Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm. 2) ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2013 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (M.P. poz. 579) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się od 1 stycznia 2013 roku wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg powiatu inowrocławskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingach strzeżonych, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się od 1 stycznia 2013 roku wysokość opłat z tytułu kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

2. Naliczenie opłaty o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia lub dojazdu do miejsca zdarzenia i podjęcia czynności załadunku pojazdu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących do końca 2012 r. za usuwanie pojazdów z dróg na obszarze powiatu inowrocławskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym traci moc z dniem 31 grudnia 2012 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 756, Nr 90, poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494, Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701 i z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz.1411, Nr 220, poz. 1426, Nr 223, poz. 1461, Nr 223, poz. 1462, Nr 234, poz. 1573, Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 204, poz. 1195, Nr 205, poz. 1210, Nr 208 poz. 1240 i 1241, Nr 222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 oraz z 2012 r. poz.113, poz. 472.


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/243/2012
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 września 2012 r.
Zalacznik.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXIII.243.2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »