| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/122/12 Rady Gminy Osie

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) ) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113
z późn. zm.[2]) ), na wniosek Wójta Gminy Osie , uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w tym lokale wyborcze dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Osie i tablicach informacyjnych w sołectwach gminy Osie.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Roman Waśkowski


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/122/12
Rady Gminy Osie
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1Sołectwo OSIE -część, wieś OSIE ulice: BOCZNA, DWORCOWA, DWORZEC, KAMIENNA ,KOŚCIELNA, KOŚCIUSZKI, KS. SYCHTY, POLNA, PROF. ALFONSA HOFFMANNA, RYNEK, SIENKIEWICZA,
STAROGARDZKA, STARY TARTAK, TARGOWA, WYBUDOWANIE POD JASZCZ, WYBUDOWANIE POD MIEDZNO, WYBUDOWANIE POD NOWE, WYBUDOWANIE POD STAROGARD, osada leśna ORLI DWÓR, przysiółek OSKI PIEC

GMINNY OŚRODEK
KULTURY
UL. RYNEK 2
OSIE *


2


Sołectwa: BRZEZINY , JASZCZ , WAŁKOWISKA

SZKOŁA PODSTAWOWA
BRZEZINY 40A


3


Sołectwa: ŁĄŻEK , PRUSKIE , TLEŃ, WIERZCHY

SZKOŁA PODSTAWOWA
WIERZCHY 21 *

4


Sołectwo OSIE -część, wieś OSIE ulice: ANDRYKOWSKIEGO, DOLNA, GWARNA, KOCHANOWSKIEGO, KOPERNIKA, KSIĘDZA SEMRAUA, MICKIEWICZA, NOWY ŚWIAT , PRUSA, SPORTOWA, osada GRZYBEK, przysiółek STARNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. KS. SEMRAUA 44
OSIE

5

Sołectwo OSIE -część, wieś OSIE ulica: BRZOZOWA, JODŁOWA, LIPOWA, MŁYŃSKA, SOSNOWA, SZKOLNA, ŚWIERKOWA
Sołectwa: MIEDZNO, RADAŃSKA, STARA RZEKA

ZESPÓŁ SZKÓŁ
UL. SZKOLNA 8
OSIE

* Lokal wyborczy dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy Rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

Rada Gminy Osie dokonała podziału na okręgi wyborcze gminy Osie w dniu 24 października 2012r. uchwałą nr XVI/102/2012.

Przedstawiona propozycja podziału gminy na stałe obwody głosowania jest zgodna z przepisami ustawy Kodeks wyborczy.

Podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonuje rada gminy, w drodze uchwały na wniosek wójta. Stały obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3000 mieszkańców.

W gminie Osiena dzień 30.09.2012 r. liczba mieszkańców wynosiła: 5.438

W związku z tym proponuje się utworzenie 5 stałych obwodów głosowania :

Obwód Nr 1 - 1.193 mieszkańców

Obwód Nr 2 - 988 mieszkańców

Obwód Nr 3 - 1.063 mieszkańców

Obwód Nr 4 - 1.182 mieszkańców

Obwód Nr 5 - 1.012 mieszkańców

Zgodnie z nowymi przepisami tj. z art. 12 § 12 ustawy Kodeks wyborczy rada gminy tworząc obwody głosowania ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Przy wyznaczaniu siedzib obwodowych komisji wyborczych przyjęto zasadę , aby lokale wyborcze znajdowały się w budynkach będących własnością gminy. Ponadto proponuje się zwiększenie liczby obwodów do 5 (dotychczas były 4 obwody). Głównym powodem utworzenia dodatkowego obwodu głosowania jest zorganizowanie jak najefektywniejszego podziału gminy na stałe obwody głosowania tj. obciążenia zadaniami funkcjonujących komisji, podobną liczbą mieszkańców w poszczególnych obwodach.

Ponadto na podstawie art. 186 § 1ustawy Kodeks wyborczy lokale obwodowych komisji wyborczych do potrzeb osób niepełnosprawnych zapewnia wójt. W każdej gminie co najmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W gminie Osie na ogólną liczbę 5 obwodów 2 lokale obwodowych komisji wyborczych jest dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »