| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Zbiczno

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno

Na podstawie art. 6l ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171 poz. 1016 oraz z 2011 r. Nr 224 poz. 1337) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/160/2013 Rady Gminy Zbiczno z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zbiczno §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania w terminach: 1) za I kwartał do 15 marca danego roku; 2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku; 3) za III kwartał do 15 września danego roku; 4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, lub za każdy miesiąc w terminie do 15 dnia danego miesiąca.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Jarosław Hartka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »