| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy Świekatowo

z dnia 12 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645), art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2014 roku (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz. 724), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określić stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Gminie Świekatowo w następujących wysokościach:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2powierzchni 0, 87 zł;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,56 zł;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2powierzchni 0,18 zł, z wyjątkiem:

- gruntów letniskowych od 1 m2 powierzchni 0,46 zł;

- oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr od 1m2 powierzchni 0,03 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2powierzchni użytkowej 0,71 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2powierzchni użytkowej 17,96 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2powierzchni użytkowej 10,75 zł;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,20 zł;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,97 zł, z wyjątkiem:

- budynków letniskowych od 1m2powierzchni użytkowej 7,71 zł.

3) od budowli - od wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 2%.

§ 2. Zwolnić z podatku od nieruchomości grunty i budynki oraz budowle służące:

a) zaopatrzeniu mieszkańców w wodę,

b) oczyszczaniu ścieków,

c) ochronie przeciwpożarowej.

§ 3. 1. Zarządzić pobór podatku od nieruchomości, ustalając jako inkasentów sołtysów Gminy Świekatowo.

2. Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6 % od pobranej kwoty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewelina Ledzińska


Uzasadnienie

Rada Gminy działając w myśl ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) określiła stawki podatkowe na 2014 rok, kierując się założeniami do budżetu których wskaźnik wzrostu wynosi przeciętnie 2,0 %. Podwyższenie wszystkich składników opodatkowania spowodowany jest faktem priorytetowego potraktowania gruntów pozostałych (z wyjątkiem gruntów letniskowych), których stawka wynosi 0,18 zł oraz gruntów pozostałych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dr 0,03 zł. Uzasadniając tak znaczne obniżenie dla wskazanych gruntów Rada Gminy uwzględniła odsetek bezrobocia w gminie oraz dużą ilość dróg w stosunku do powierzchni gospodarstw rolnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »