| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek

z dnia 14 stycznia 2014r.

w sprawie zmian do budżetu na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zmianami: z 2013r. poz. 938, poz. 1646) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/257/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2014 ( Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 4136) wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 21 866 462 zł zwiększa się do wysokości 22 075 831 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 19 996 159 zł zwiększa się do wysokości 20 205 528 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1 870 303 zł pozostają na tym samym poziomie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Plan wydatków w wysokości 23 018 462 zł zwiększa się do wysokości 23 227 831 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 18 397 108 zł zwiększa się do wysokości 18 604 477 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4 621 354 zł zwiększa się do wysokości 4 623 354 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/262/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/262/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/262/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/262/14
Rady Gminy Włocławek
z dnia 14 stycznia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/262/14 Rady Gminy Włocławek zmiany dotyczą:

- struktury planowanych dochodów i wydatków (załącznik Nr 1 i 2),

- zestawienia planowanych dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik Nr 3).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »