| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/443/2014 Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 28 lutego 2014r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kcynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

Rada Miejska

uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje ulicy, której położenie określa załącznik do niniejszej uchwały nazwę Modrakowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni


Gabriela Repczyńska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/443/2014
Rady Miejskiej w Kcyni
z dnia 28 lutego 2014 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

W związku z rozbudową zabudowy mieszkaniowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kcynia konieczne jest oznaczenie nazwami istniejących ulic. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy nadawanie między innymi nazw ulic i placów publicznych. Decyzją Rady Miejskiej w Kcyni ulica oznaczona numerem ewidencyjnym działki 519/2 otrzymała nazwę Modrakowa.

Przedmiotowa nieruchomość pełni obecnie funkcję drogi dojazdowej do nieruchomości, które podlegają zabudowie jednorodzinnej. Podjęcie powyższej uchwały pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ww. ulicy. Nadanie nazwy ulicy uzasadnione jest koniecznością prawidłowego, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125), ustalenia numeracji porządkowej dla budynków aktualnie budowanych oraz mogących powstać w niedalekiej przyszłości.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »