| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/246/2014 Rady Gminy Kikół

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594t.j. ze zmianami: z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 33 ust.2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U.z 2013r poz. 1457t.j.) Rada Gminy Kikół uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie gminy Kikół w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w danym roku kalendarzowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kikół.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U.z 2013r poz. 1457) prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr prowadzi wójt, rejestr jest jawny i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Kikół, www.kikol.pl. Wysokość opłaty za wpis ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłata za wpis jest dochodem własnym gminy i ma stanowić rekompensatę za realizację nowego zadania przez gminę. Opłata ta nie może być wyższa niż 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę ogłaszane jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na rok 2014 wynagrodzenie to jest ustalone na kwotę 1 680 zł. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2013r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 roku (DzU. Z 2013r poz. 1074). Proponuje się ustalenie odpłatności za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na dzień dokonania wpisu. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłat.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Sadowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Patron merytoryczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »