| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/293/2014 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art.12 § 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.[1]), na wniosek Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r. tworzy się na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia odrębny obwód głosowania, ustala jego numer, granice oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej jak w poniższej tabeli:

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

7

Szpital Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu-obwód odrębny

Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
w Golubiu-Dobrzyniu
ul. Dr J. G. Koppa 1E

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Toruniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Toruniu, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.

Przewodniczący Rady Miasta


Mieczysław Gutmański


Uzasadnienie

W związku z zarządzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. zgodnie z art. 12 ust.4 Kodeksu wyborczego Rada gminy, na wniosek wójta, tworzu odrębny obwód głosowania m.in. w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywało co najmniej 15 wyborców.

Po zasięgnięciu opinii dyrektora Szpitala Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu, nie ma przeciwskazań do utworzenia odrębnego obwodu głosowania w tej placówce.

W związku z powyższym wywołanie nieniejszej uchwały jest zasadne.

Mariola Milarska


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 26,poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849,951 i 1529 oraz z 2014r. poz. 179 i 180 i 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »