| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/2015 Rady Gminy Jeżewo

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Jeżewie i Nr 4 w Laskowicach na czas przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Na podstawie art. 13a § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1])) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594[2])) w związku z Postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 7 lutego 2015 r., poz. 188), na wniosek Wójta Gminy uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/153/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2012 r. poz. 2794), zmieniona uchwałą Nr XXXV/253/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy Jeżewo na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2014 r., poz. 1015), na czas organizacji i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w obwodzie głosowania nr 1 w Jeżewie - dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej siedziby: Dom Kultury w Jeżewie, ul. Główna 2a, wyznacza się nową siedzibę, tj.: Remiza Strażacka w Jeżewie, ul. Główna 2.

2. w obwodzie głosowania nr 4 w Laskowicach - dokonuje się zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej siedziby: Dom Kultury w Laskowicach, ul. Kolejowa 9, wyznacza się nową siedzibę, tj.: Szkoła Podstawowa w Laskowicach, ul. Szkolna 6.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany granic wskazanych obwodów głosowania.

§ 3. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniających wprowadzone zmiany, o których mowa w § 1 przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 5. Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi na niniejszą uchwałę do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Werkowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/29/2015
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały w sprawie zmiany siedziby OKW


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 z 2014 r. poz. 179, 180,1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 z 2014, poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »