reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/83/2015 Rady Gminy Lubicz

z dnia 29 maja 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6n i 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz.1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i poz.122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Lubicz w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do składnia deklaracji, o których mowa w § 1 uchwały w Urzędzie Gminy Lubicz.

§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane z bip Lubicz w formacie MS-Word (odnośnik "jak załatwić sprawę w urzędzie") przesyłane są jako załącznik:

a) z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW(HTPP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SLL) lub,

b) w postaci pliku pocztą elektroniczną na adres: "odpady@lubicz.pl";

2) deklaracje opatrywane są bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/388/2013 Rady Gminy Lubicz z 22 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r. poz. 1369 i poz. 2383 oraz z 2014 r. poz. 1236).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Hanna Anzel


Załącznik do Uchwały Nr IX/83/2015
Rady Gminy Lubicz
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama