reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.55.2015 Rady Gminy Zbójno

z dnia 18 czerwca 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/89/2012 Rady Gminy Zbójno z dnia 22 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 2324), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

,,1. Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania miesięcznie z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca roku kalendarzowego.

2. Ustala się obowiązek zapłaty ryczałtowej opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanej jedynie przez część roku, bez wezwania z dołu do 15 października 2015 roku za rok 2015, natomiast z góry w kolejnych latach w terminie do 15 kwietnia danego roku, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.''

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: ,,Opłata, o której mowa w § 2 wnoszona będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zbójno nr 26 9551 0002 0100 2538 2003 0002 w Banku Spółdzielczym w Piotrkowie Kujawskim O/ Zbójno lub w kasie Urzędu Gminy.''

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Pankiewicz


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), dokonaną ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zaistniała konieczność doprecyzowania sposobu uiszczania opłaty, tzn. wskazania czy opłata ma być wnoszona z dołu czy z góry oraz określenia terminu określenia opłaty dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy Zbójno jest zasadne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Hanna Stachowiak

Wspólnik Zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama