| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 61.2015 Wójta Gminy Waganiec

z dnia 20 października 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Waganiec na rok 2015

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 poz. 1515) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) oraz § 14 pkt. 2 uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/14 Rady Gminy Waganiec z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waganiec na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr III/22/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 26 marca 2015 r., uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 25 czerwca 2015 r. i Nr VI/51/2015 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 13.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 28.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 31.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 11 maja 2015 r., Nr 34.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 22 maja 2015 r., Nr 44.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 24 lipca 2015 r. i Nr 56.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 30 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się kwotę dochodów z kwoty 17.405.075,54 zł na 17.450.610,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

a) dochody bieżące z kwoty 14.441.457,12 zł na 14.486.991,95 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 34.365,50 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 2.963.618,42 zł, z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 145.045,00 zł

2) Zmienia się kwotę wydatków z kwoty 17.301.693,39 zł na 17.347.228,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące z kwoty 13.101.573,22 zł na 13.147.108,05 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 6.184.222,73 zł na 6.184.226,57 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z kwoty 4.288.956,13 zł na 4.291.359,02 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych z kwoty 2.351.974,36 zł na 2.395.102,46 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 191.050,00 zł,

- obsługa długu w kwocie 45.000,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 40.370,00 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.200.120,17 zł, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.200.120,17 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 227.490,00 zł .

§ 2. Ulegają zmianie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.

§ 3. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej http://www.waganiec.biuletyn.net

2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Waganiec


mgr Piotr Kosik


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 61.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 61.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 61.2015
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 20 października 2015 r.
Zalacznik3a.pdf


Uzasadnienie

zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetowych,

wg. załącznika nr 1 i 2 do zarządzenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku dokonano następujących zmian w zakresie dotacji celowych:

- wprowadzono do budżetu kwotę 10.500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (DWŁ-580-5/15 z dnia 16 października 2015 r.). Dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach kwot przewidzianych na przeprowadzenie w/w wyborów na kwotę 6,17 zł,

- umieszczono w budżecie gminy kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych (WFB.I.3120.3.57.2015/98 z dnia 2 października 2015 r.),

- zwiększono o 334,66 zł kwoty przewidziane na finansowanie dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w październiku 2015r. (WFB.I.3120.3.58.2015/98 z dnia 9 października 2015 r.),

- zwiększono o 32.300,00 zł środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o 549,99 zł kwoty na wyposażenie gimnazjów w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz zmniejszono o 1.749,82 zł środki na zakup wspomnianych podręczników i materiałów dla uczniów szkół podstawowych (WFB.I.3120.3.60.2015/98 z dnia 14 października 2015 r.).

Ponadto dokonano zmiany przeznaczenia środków w ramach kwot przewidzianych na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Wójtówce na łączną kwotę 3.500,00 zł, obiektów komunalnych na kwotę 2.500,00 zł oraz Urzędu Gminy na sumę 600,00 zł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »