| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/165/2015 Rady Miejskiej w Żninie

z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żnin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z mocą od dnia 1 lutego 2016 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Koziełek


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) w rozdziale 8a określa przysługującą pomoc materialną dla uczniów oraz tryb postępowania i wydania decyzji o jej przyznaniu. W art. 90c ust. 2 wymienionej ustawy określono co należy rozumieć przez świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Z zapisu art. 90m ust. 1 wynika, że powyższe świadczenia przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), natomiast zgodnie z ust. 2 wymienionego art. rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym .

Z uwagi na to, że od miesiąca lutego 2016 roku Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie będzie prowadził postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 1814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. 2012 r. poz. 941 i poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz., 1317 i poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »