reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.117.2015 Rady Gminy Baruchowo

z dnia 28 grudnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.184 z późn.zm.[2])) wprowadza się następujące zmiany:

1) Dochody budżetowe ulegają zmianie z kwoty 16.985.952,51 na kwotę 16.831.952,51, wg załącznika nr 1;

2) Wydatki budżetowe ulegają zmianie z kwoty 19.389.077,51 na kwotę 19.235.077,51, wg załącznika nr 2, w tym wydatki majątkowe 8.188.934,42;

3) Deficyt budżetu wynosi 2.403.125, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ pożyczek w kwocie 1.300.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.059.575 zł.

2. Zmienia się załącznik nr 1, 2, 5 do uchwały, o której mowa w ust. 1 w ten sposób, że nadaje im się brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 grudnia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV.117.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETOWE


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV.117.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDZETOWE


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV.117.2015
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik inwestycyjny Gminy Baruchowo na 2015 r.


Uzasadnienie

W zakresie zadań inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono plan wydatków na zadaniu pn; Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym' o kwotę 7.700 zł.

2. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 5000 zł na zadaniu pn " Infostrada Kujaw i Pomorza".

3. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.700 zł na zadaniu pn" Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie dystrybucji treści edukacyjnych".

Dokonano zmian w planie wydatków bieżących jednostki Urząd Gminy i Zespół Szkół w Baruchowie, zgodnie z potrzebami, dokonując dostosowanie plan do realizowanych dochodów oraz realizowanych wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy Baruchowo


Jarosław Komorek


[1]) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532,1117, 1130, 1190, 1358 i 1513

[2]) zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 235, 418, 523, 907, 1104, 1489,1543, 1675, 1701, 1703, 1884, 1971, 1973, 2128, 2351, 2433, 2526, 2809, 2915, 3151, 3192, 3278, 3483, 4151, 4253 i 4614

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama