reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/84/15 Rady Gminy Choceń

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.), oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Choceniu Nr III/16/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/15 z dnia 30 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Nr V/20/15 z dnia 11 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/15 z dnia 17 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/15 z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/15 z dnia 30 marca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 32/15 z dnia 24 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 33/15 z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr VII/34/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/15 z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 39/15 z dnia 13 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 42/15 z dnia19 maja 2015 roku, Uchwała Nr VIII/38/15 Rady Gminy Choceń z dnia 29 maja 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 57/15 z dnia 15 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/15 z dnia 23 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 66/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/15 z dnia 08 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/15 z dnia 14 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 73/15 z dnia 23 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 74/15 z dnia 29 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 76/15 z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 80/15 z dnia 05 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 84/15 z dnia 13 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 87/15 z dnia 04 września 2015 roku, Uchwała Rady Gminy NR XI/59/15 z dnia 28 września 2015 roku, Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 93/15 z dnia 30 września 2015 roku, Zarzadzeniem Wójta Gminy Nr 98/15 z dnia 09 października 2015 roku, Zarzadzenie Wojta Gminy Nr 99/15 z dnia 20 października 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 101/15 z dnia 23 października 2015 roku, Uchwała Rady Gminy Nr XII/65/15 z dnia 27 października 2015 roku, Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 103/15 z dnia 02 listopada 2015 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 104/15 z dnia 09 listopada 2015 roku, Zarzadzenie Wójta Gminy Nr 107/15 z dnia 24 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 110/15 z dnia 7 grudnia 2015 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 115/15 z dnia 16 grudnia 2015 roku

Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 30 779 737,61 zł
- dochody bieżące w wysokości 23 850 426,76 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 929 310,85 zł, zgodnie z załacznikiem nr 1.

2. Deficyt w kwocie 1 855 596,76 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

3. Plan przychodów i rozchodow na 2015 rok przedstawia zalacznik nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Pawłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/84/15
Rady Gminy Choceń
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy Choceń dotyczą uaktualnienia planów do wysokości przewidywanych realizacji dochodów:

- w związku z brakiem ofert na zakup działek nr 203/2 oraz 203/3 położonych w Choceniu dostosowano plan dochodów z tytułu sprzedaży działek do wysokości dochodów wykonanych na dzień 30 listopada 2015 roku tj. do kwoty 330 000 zł; zmniejszenie planu o kwotę 270 000 zł,;

- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 25 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości o kwotę 70 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego o kwotę 17 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych kwotę 5 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn przekazywanych przez Urzędy Skarbowe o kwotę 3 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o 3 000 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 6 761,37 zł,

- zwiększono plan dochodów z tytułu wynajmu sal sportowych o kwotę 30 000 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu osiągnął kwotę 1 855 596,76 zł. Zwiększenie planowanego deficytu o kwotę 160 238,63 zł zostanie pokryte wolnymi środkami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama