reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 59.2016 Wójta Gminy Sadki

z dnia 13 czerwca 2016r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Sadki na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r, poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/3/2016 Rady Gminy Sadki z 28 stycznia 2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XVII/11/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 lutego 2016r. , Uchwałą Nr XVIII/21/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 33.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 31.03.2016r. , Zarządzeniem Nr 40.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.04.2016r.,Uchwałą Nr XIX/28/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 28.04.2016 r., Uchwałą Nr XX/31/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 18 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 49.2016 Wójta Gminy Sadki z dnia 19.05.2016r., Uchwałą Nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.005.357,17 zł, z tego:

1) dochody bieżące 23.787.667,17 zł;

2) dochody majątkowe 1.217.690,00 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 26.805.357,17 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 23.665.205,34 zł;

2) wydatki majątkowe 3.140.151,83 zł";

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 11. otrzymuje brzmienie:

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 1.215.975,94 zł.";

Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4) § 13. otrzymuje brzmienie:

Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2016 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.256.842,67 złotych".

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 1.800.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1.200.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości 600.000,00 zł .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na urzędowych tablicach ogłoszeń.

Wójt


Dariusz Gryniewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59.2016
Wójta Gminy Sadki
z dnia 13 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr XXI/35/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 25 maja 2016 roku wynosił:

po stronie dochodów 24.980.612,17 zł

po stronie wydatków 26.780.612,17 zł

Dochody

Dział

801

Oświata i wychowanie

Dokonać zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.545,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.36.2016/51 - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać zwiększenia planu dochodów w rozdz. 85195 o kwotę 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.32.2016/16 - pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

Wydatki

Dział

801

Oświata i wychowanie

Dokonać zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.545,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.36.2016/51 oraz wnioskiem kierownika GZOO nr sprawy GZOO.3026.9.2016.KU - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz ich sfinansowanie w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Dział

852

Pomoc społeczna

Dokonać zwiększenia planu wydatków w rozdz. 85195 o kwotę 200,00 zł w związku z decyzją Wojewody Kuj-Pom WFB.I.3120.3.32.2016/16 oraz wnioskiem kierownika GOPS nr sprawy 3011.13.2016r.- pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe;

Plan dochodów zwiększono o kwotę 24.745,00 zł

Plan wydatków zwiększono o kwotę 24.745,00 zł

Plan dochodów po zmianie wynosi 25.005.357,17 zł

Plan wydatków po zmianie wynosi 26.805.357,17 zł

Wójt


Dariusz Gryniewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama