| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/131/2016 Rady Gminy Zławieś Wielka

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 44 ust. 1, 2, 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 1045, 1935, Dz. U. z 2014 r. poz. 926, Dz. U. z 2016 r. poz. 422) .

§ 1. 1. Ustanawia się pomnikiem przyrody drzewo gatunku Kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.) o obwodzie pnia 290 cm, wieku ok. 116 lat, rosnące w miejscowości Przysiek na działce nr 258/1, obręb ewidencyjny Stary Toruń stanowiącej własność Gminy Zławieś Wielka. Nazwa pomnika przyrody " Stanisław"

2. Drzewo opisane w ust. 1 podlega ochronie w celu zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej, naukowej, kulturowej.

§ 2. W stosunku do pomnika przyrody, o którym mowa w § 1, w ramach czynnej ochrony, ustala się:

1. obszar o promieniu niemniejszym niż 15 m od zewnętrznej krawędzi pnia drzewa,
w którym obowiązują zakazy wymienione w § 3;

2. obowiązek stałego monitoringu stanu zdrowotnego pomnika przyrody oraz wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami leczenia drzew w stosunku do tworów przyrody żywej wykonywanie działań w celu utrzymania stanu właściwego pomnika przyrody i realizacji celów ochrony;

3. dokonywania zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu w stosunku do tworów przyrody nieożywionej

4. obowiązek stałego monitoringu oznakowania pomnika przyrody i uzupełniania jego braków.

§ 3. W stosunku do pomnika przyrody ustanowionego w § 1 zakazuje się:

1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4. zmiany sposobu użytkowania ziemi;

5. umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawuje Wójt Gminy Zławieś Wielka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Pawlikowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

L.p.

Obiekt poddany ochronie

Nazwa pomnika przyrody

nazwa gat. pol., nazwa gat. łac.,

nazwa własna.

Wymiary

Położenie:

obręb geodezyjny,

nr działki ew.

miejscowość

Wysokość (m)

Obwód

(cm)

1.

drzewo

kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum L.)

………………..

19

290

Stary Toruń,

258/1,

Przysiek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/131/2016
Rady Gminy Zławieś Wielka
z dnia 22 czerwca 2016 r.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »