| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 366/16 Rady Miasta Torunia

z dnia 21 lipca 2016r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich

Na podstawie art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.[1])) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.[2])) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr 883/14 Rady Miasta Torunia z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 2981 z późn. zm.[3])), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta Torunia do ustalenia należności Gminy Miasta Toruń z tytułu realizacji usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na podstawie biletów wystawionych przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę.";

2) załącznik do uchwały pn. Ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Torunia


Marcin Czyżniewski


Załącznik do uchwały Nr 366/16
Rady Miasta Torunia
z dnia 21 lipca 2016 r.

Ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich

Rodzaje biletów

Ważność w strefie

Cena biletu

normalny

ulgowy 50%

I. Bilety jednoprzejazdowe i czasowe

1. Bilet jednoprzejazdowy

1)uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2)uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią tramwajową dzienną lub nocną, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

3)uprawnia do jednokrotnego przejazdu linią sezonową, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I

lub

II

I

I + II

2,80 zł

2,80 zł

2,80 zł

1,40 zł

1,40 zł

1,40 zł

2. Bilet czasowy - uprawnia do przejazdu z przesiadkami na wszystkich liniach dziennych i nocnych, w określonym niżej czasie od momentu skasowania:

1) 30 minut - stosuje się bilet jednoprzejazdowy

2) 60 minut

3) 90 minut

I + II

I + II

I + II

2,80 zł

4,00 zł

5,00 zł

1,40 zł

2,00 zł

2,50 zł

II. Bilety wieloprzejazdowe i krótkookresowe

1. Bilet wieloprzejazdowy - karnet 8 przejazdowy

1)każdy odcinek karnetu uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią autobusową dzienną lub nocną w jednej strefie, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

2)każdy odcinek karnetu uprawnia do jednokrotnego przejazdu wybraną linią tramwajową dzienną lub nocną, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

3)każdy odcinek karnetu uprawnia do jednokrotnego przejazdu linią sezonową, od momentu skasowania do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I

lub

II

I

lub

II

I + II

20,10 zł

20,10 zł

20,10 zł

10,05 zł

10,05 zł

10,05 zł

2. Bilet krótkookresowy

1) dobowy

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

2) tygodniowy

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych od dnia skasowania biletu do godz. 23.59 siódmego dnia terminu ważności biletu

I + II

I + II

11,20 zł

41,50 zł

5,60 zł

20,75 zł

3. Bilet rodzinny

1) jednodniowy

uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

I

14,00 zł

2) weekendowy

uprawnia 1-2 osoby dorosłe podróżujące z 1-4 dzieci w wieku do 18 r.ż. do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

I

16,00 zł

4. Bilet weekendowy

uprawnia 1-2 osoby dorosłe do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych w dniu skasowania i dniu następnym (ważny wyłącznie w sobotę, niedzielę i święta)

I

20,00 zł

5. Bilet grupowy

uprawnia grupę liczącą do 15 osób do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w dniu skasowania

I + II

30,00 zł

III. Bilety okresowe imienne i na okaziciela

1. Bilet 15-dniowy

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych, przez 15 dni od daty wskazanej na bilecie

I

50,00 zł

25,00 zł

2. Bilet miesięczny na 1 linię autobusową

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I

75,80 zł

37,90 zł

3. Bilet miesięczny na 1 linię autobusową w strefie I i II

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wskazanej na bilecie linii autobusowej

I + II

82,00 zł

41,00 zł

4. Bilet miesięczny na wszystkie linie tramwajowe

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach tramwajowych dziennych i nocnych

I

70,00 zł

35,00 zł

5. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na liniach dziennych

I

89,20 zł

44,60 zł

6. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne w strefie I i II

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych w strefie I i II

I + II

120,00 zł

60,00 zł

7. Bilet miesięczny na wszystkie linie dzienne i nocne

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych i nocnych

I

100,00 zł

50,00 zł

8. Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I

160,00 zł

-

9. Bilet miesięczny na okaziciela na wszystkie linie

uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wszystkich liniach dziennych

I + II

180,00 zł

-

10. Bilet ulgowy specjalny

I

1,00 zł


[1]) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1753, poz. 1890 i poz. 1893.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 960.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 1770.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »