Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/134/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobrzyniewo Duże w latach 2009-2015

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe