Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Nr XXIII/112/09 Rady Gminy Jaświły

z dnia 27 kwietnia 2009r.

o utworzenie dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe