Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.KK.0911-83/09 Wojewody Podlaskiego

z dnia 25 maja 2009r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVIII/161/09 Rady Gminy Czeremcha z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czeremcha

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe