Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-13(8)2009/344/IX/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 7 lipca 2009r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe