Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 125/XXXII/09 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 października 2009r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Szczuczyn oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe