reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie zmiany porozumień z dnia 26 lutego 2009 roku i 15 września 2009 roku dotyczacych wspólnej realizacji remontu drogi powiatowej na terenie Gminy Wizna zawartego pomiedzy Powiatem Łomzyńskim a Gminą Wizna


zawarte w dniu 30 listopada 2009 r. w Łomży pomiędzy Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, z siedzibą w Łomży, Szosa Zambrowska 1/27 , w imieniu którego działają: 1. Starosta Łomżyński - Krzysztof Kozicki, 2. Wicestarosta Łomżyński- Marek Dworakowski a Gminą Wizna, z siedzibą 18-430 Wizna, ul. Pl. Raginisa 25, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Wizna - Zbigniewa Sokołowskiego w sprawie zmiany porozumień z dnia 26 lutego 2009 r. i 15 września 2009 r,, dotyczących wspólnej realizacji remontu drogi powiatowej na terenie Gmina Wizna zawartego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Gminą Wizna.
§ 1. Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Powiat Łomżyński i Gmina Wizna zgodnie wprowadzają następujące zmiany do porozumień z dnia 26.02.2009 r. i 15. 09.2009 r.: 1)w § 2 pkt 2) wyrazy "31 października 2009 r." zastępuje się wyrazami "30 maja 2010 r.", 2) w § 2 pkt 2 lit.d) wyrazy "15 listopada 2009 r." zastępuje się wyrazami "15 czerwca 2010 r.", 3) § 3 otrzymuje brzmienie: " Gmina Wizna zobowiązuje się do przekazania ze swojego budżetu na rok 2009 kwoty 53.137,41 zł, a na rok 2010 kwoty 31.388,16 zł na zakup materiałów wraz z wbudowaniem do wykonania modernizacji drogi powiatowej nr 1967B na odc. Jarnuty w kierunku Zanklewa o konstrukcji: a)szerokość jezdni 3,50 m plus poszerzenia na łukach poziomych (zgodnie z dokumentacją projektową), b)umocnienie poboczy o szer. 2x 1,50 m pospółką, c)podbudowa z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego w stosunku 1:1 o grubości 10 cm, d)potrójne powierzchniowe utrwalenie przy użyciu grysów łamanych i emulsji kationowej. 4) § 5 lit. a) otrzymuje brzmienie: 53.137,41 zł po rozstrzygnięciu przetargów na zakup grysów i wykonaniu podbudowy przez wykonawcę oraz po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru (na wykonanie podbudowy), w terminie 7 dni po dostarczeniu Gminie potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii wymienionych w niniejszym pkt. dokumentów. 5) w § 5 lit. b) "wyrazy 2 tys. zł" zastępuje się wyrazami "31.388,16 zł"
§ 2. Pozostała treść porozumień pozostaje bez zmian.
§ 3. Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem: 1 egzemplarz dla Gminy Wizna oraz 3 egzemplarze dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
§ 4. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Starosta Krzysztof Kozicki
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolska sieć profesjonalnych firm audytorskich

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama