reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/158/09 Rady Gminy Wiżajny z dnia 14 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458/ oraz art. 165, art. 166, art. 166a, art. 173, art. 182, art.184, art. 188, ust. 2 i art. 195 ust.2 oraz art. 24 ust 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100/ oraz Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Nr 1200/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia budżetu Gminy Wiżajny na 2009 r.- Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych Gminy na 2009 r. - zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę - 176 502,- zł, - zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 16 000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 - zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę - 102 742,- zł, - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 27 240,- zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 - część opisową do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do uchwały
2. Budżet po dokonanych zmianach: - dochody budżetowe wynoszą - 7 116 314,- zł - wydatki budżetowe wynoszą - 6 578 516,- zł.
§ 2. Nadwyżka budżetowa po zmianach wynosi 537 798,- zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/149/09 z dnia 30 kwiatnia 2009 roku "Przychody i rozchody budżetu w 2009r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/149/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku "Wydatki na Programy i projekty realizowane za środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007 - 2013" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady GminyZenon Kowalewski
Załącznik do Uchwały Nr XXIII/158/09
Rady Gminy Wiżajny
z dnia 14 września 2009 r.

Załączniki nr 1,2,3,4,5 do uchwały Rady Gminy Wiżajny z dnia 14 września 2009 r.
Zalacznik1,2,3,4,5.docx
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama