reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/142/09 Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420/ oraz art. 82, art. 165, art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art., 169 art.176 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 289 662 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 440 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwote 213 950 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 563 612 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 13 982 793 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 13 895 493 zł,
b) dochody majątkowe - 87 300 zł.
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 010 - 407 623 zł,
- 600 - 40 900 zł,
- 756 - 7 678 899 zł,
- 852 - 1 267 549 zł,
- 854 - 28 765 zł.
2) plan wydatków wynosi 14 831 793 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 11 721 193 zł,
b) wydatki majątkowe - 3 110 600 zł,
c) w działach, w których dokonano zmian:
- 010 - 582 223 zł,
- 600 - 2 903 300 zł,
- 750 - 1 969 946 zł,
- 754 - 576 100 zł,
- 757 - 7 500 zł,
- 801 - 5 149 104 zł,
- 851 - 62 800 zł,
- 852 - 1 389 689 zł,
- 854 - 193 705 zł,
- 900 - 368 800 zł.
§ 2. Uchwala się przychody budżetu w kwocie 849 000 zł., rozchody w kwocie 0 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 849 000 zł. pokrywa się przychodami budżetu:
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 349 000 zł,
- kredyt bankowy w kwocie 500 000 zł.
§ 4. Ustala się limit wydatków na zadnia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 5. Z budżetu gminy udziela się dotacji celowej w wysokosci 380 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ostrożne. Upoważnia się Wójta gminy do podpisania umowy w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji.
§ 6. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu.
2. Spłata kredytu będzie następować z dochodów i przychodów gminy w roku 2010.
3. Upoważnia się Wójta gminy do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z treścią § 6.
§ 7. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 7.
§ 8. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec 2009 roku i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik Nr 8.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 289 662 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 440 000 zł.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 213 950 zł.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 563 612 zł.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik6.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik7.doc

Prognoza kwoty długu Gminy Szumowo na dzień 31 grudnia 2009 roku.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/142/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 października 2009 r.
Zalacznik8.doc

Prognozowana sytuacja finansowa Gminy Szumowo na lata 2009 - 2010.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama