Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Wójta Gminy Puńsk

z dnia 5 marca 2010r.

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze gminy Puńsk

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266, z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. Nr 250, poz. 1873) Wójt Gminy Puńsk przedkłada zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 r., położonych na obszarze gminy Puńsk.
ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH CZYNSZÓW NAJMU LOKALI NIENALEŻĄCYCH DO PUBLICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZA 2009 R. POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY PUŃSK.
I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Do 1918 r. 1919-1945 r. 1946-1970 r. 1971-2002 r. po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
Poniżej 40 m2 A 1) **...
2)......
B
C
40 m2 - 60 m2 A
B
C
Powyżej 60 m2 A 4,08
B
C
Powyżej 80 m2 A
B
C

II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia lokalu Standard lokalu Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Do 1918 r. 1919-1945 r. 1946-1970 r. 1971-2002 r. po 2002 r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry
Poniżej 40 m2 A 1) **...
2)......
B
C
40 m2 - 60 m2 A
B
C
Powyżej 60 m2 A 4,08
B
C
Powyżej 80 m2 A
B
C
A-Standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku).
B- Standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania).
C- standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej).
*- budynek wymaga remontu.
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek.
2) Stawka czynszu najniższa z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek.
Wójt Gminy Puńsk

Witold Liszkowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe