| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/200/10 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 16 marca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, z 2002 r. Nr 41 poz. 364 , z 2003 r. Nr 96 , poz. 874 , Nr 162 , poz. 1568 , Nr 213 , poz. 2081 , z 2004 r. Nr 11 , poz. 96 , Nr 261 , poz. 2598 , z 2005 r. Nr 131 , poz. 1091 , Nr 132 , poz. 1111 , z 2006 r. Nr 227 , poz. 1658 , z 2009 r. Nr 62 , poz. 504 ) i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz 1759, z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r Nr 48, poz..327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r , Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r , Nr 52, poz.420 , Nr 157 , poz. 1241) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:
§ 1. W statucie Hajnowskiego Domu Kultury stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/7/02 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Hajnowskiego Domu Kultury / Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 86 , poz. 2159 / w rozdziale I § 3 wykreśla się " ul. Białostocka 2", wpisuje się "ul. Tamary Sołoniewicz 4".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Leonard Kulwanowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »