Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 23 marca 2010r.

w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego cześci

Tekst pierwotny

Zgodnie zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 31. poz. 266 z późn.zm./ oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873), Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski przesyła zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I i II półrocze 2009 roku położonych na obszarze miasta Bielsk Podlaski.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze miasta Bielsk Podlaski.
a) I półrocze
b) II półrocze
A-standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) B-standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) C-standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej) *-budynek wymaga remontu 1)** stawka czynszu najniższa: średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek 2) stawka czynszu najwyższa: średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Zastępca Burmistrza Miasta

Walentyna Szymczuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe