reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/185/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009 r


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.82,165, 166, 168, 169, 170 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 136 418 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę - 109 650 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 79 271 zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę - 1 208 998 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) . dochody budżetu gminy ogółem: - 13 555 572 zł; w tym:
a) dochody bieżące - 13 342 761 zł;
b) dochody majątkowe - 212 811 zł;
2) wydatki budżetu gminy ogółem: - 15 014 352 zł; w tym:
a) wydatki bieżące - 11 699 486 zł,
b) wydatki majątkowe - 3 314 866 zł.
3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie - 1 458 780 zł są:
a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -1 126 944 zł,
b) nadwyżka z lat ubiegłych - 331 836 zł.
4) Przychody budżetu wynoszą 1 694 724 zł, w tym wolne środki 150 000 zł, rozchody 235 944 zł.
§ 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXIX/178/09 z dnia 26 września 2009 roku zawierający wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXIX/178/09 z dnia 26 września 2009 roku określający limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 -2011 przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem Nr XXXVI/166/09 z dnia 21 czerwca 2009 roku określający wykaz zadań inwestycyjnych współfinansowanych za środków bezzwrotnych pochodzących z programów Unii Europejskiej w 2009 r. przyjmuje treść zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 126 944 zł,
b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 235 944 zł.
§ 8. Objaśnienia do zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.
§ 10. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Plan przychodów i rozchodów na 2009 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2009 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ w 2009 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/185/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE GMINY JEDWABNE NA 2009 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama