reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 238/10 Wójta Gminy Gródek

z dnia 23 lutego 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2010 r


Na podstawie art. 211 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z § 14 pkt 3 Uchwały Nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010 r., zarządza się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 93.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 93.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody w kwocie 16.738.854 zł,
2) wydatki w kwocie 21.113.854 zł,
3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 4.375.000 zł są przychody pochodzące z:
a) planowanych do zaciągnięcia kredytów w łącznej kwocie 3.875.000 zł,
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 238/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 23 lutego 2010 r.
zmiany w planie dochodów
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 93.000 zł dokonane zostało na podstawie zawiadomienia Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.MC.3011-3/2010 z dnia 22.01.2010 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2010 r. w dz. 852, rozdz. 85295 § 2030.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 238/10
Wójta Gminy Gródek
z dnia 23 lutego 2010 r.
zmiany w planie wydatków
Uzasadnienie dokonanych zmian w planie wydatków: przeniesienie kwoty 6.000 zł z § 4210 do § 4300 w rozdziale 60014 dokonane zostało na potrzeby zakupu usług zimowego utrzymania dróg powiatowych; przeniesienie kwoty 690 zł z § 4300 do § 4220 w rozdziale 85153 dokonane zostało na realizację wypoczynku w czasie ferii zimowych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, natomiast zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 9.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu w § 4260 o 2.000 zł i w § 4300 o kwotę 7.000 zł dokonane zostało w celu zabezpieczenia w planie wydatków udziału środków własnych w realizacji projektu: Animator - Moje Boisko Orlik 2012 - prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zwiększenia w rozdziale 85295 dokonano na podstawie zawiadomienia o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 93.000 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy. Przesunięć planu wydatków w rozdziale 85395 dokonano w celu zwiększenia o kwotę 16 zł planu w § 4410 na wydatki dotyczące kosztów podróży służbowej pracownika obsługującego projekt Uczeń na wsi. Przesunięcia kwoty 3.660 zł z § 4300 w rozdziale 90095 do rozdziału 90005 § 4390 dokonano w związku z potrzebą uzyskania opinii biegłego rzeczoznawcy niezbędnej do rozstrzygnięcia w toczącym się postępowaniu administracyjnym.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama