reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/181/10 Rady Gminy Sejny

z dnia 23 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - w tym:

1. Zwiększa się wydatki o kwotę 556 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się wydatki o kwotę 105 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

5. Traci moc załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXVI/179/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/179/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

8. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 3 223 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/179/10 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10 833 389 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 8 933 997 zł

b) majątkowe w kwocie 1 899 392 zł,

2. Plan wydatków ogółem 14 056 789 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9 157 150 zł

b) majątkowe w kwocie 4 899 639 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 3 223 400 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów - 2 500 000 zł. i nadwyżki budżetowej - 723 400 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmianw budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Stanisław Skupski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2a.doc

załącznik nr 2a do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/181/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5 do UCHWAŁY NR XXXVII-181-10 z 23.04.2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama