reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/230/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 474.284,00 zł;

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 2.700.000,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 994.284,00 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 3.220.000,00 zł.

§ 3. Budżet po zminach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 16.615.052,21 zł, w tym:

- dochody bieżące 14.699.639,71 zł

- dochody majątkowe 1.915.412,50 zł.

2) plan wydatków ogółem 20.657.895,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.542.058,21 zł

- wydatki majątkowe 5.115.837,00 zł.

3) planowany deficyt budżetu w kwocie 4.042.843 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: pożyczek długoterminowych - 1.150.000 zł oraz kredytów długoterminowych - 2.892.843 zł.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 151.159 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 141.159 zł.

§ 5. Traci moc § 8 ust. 1 uchwały Nr XXXVIII/192/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 6. Przyjmuje się "Wykaz zadań inwestycyjnych", stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 7. Traci moc załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLV/208/10 Rady Miasta Sejny z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 8. Przyjmuje się "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 9. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/208/10 Rady Miasta Sejny z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 10. Przyjmuje się "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku", stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.

§ 11. Traci moc załącznik nr Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLV/208/10 Rady Miasta Sejny z dnia 28 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 78 351 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 78 351 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 13. Traci moc załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLII/216/10 Rady Miasta Sejny z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2010 rok.

§ 14. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Małkiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.docx

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik2.docx

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik3.docx

Wykaz zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik4.docx

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik5.docx

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta w 2010 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik6.docx

Dochody i wydatki Miasta Sejny na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2010 rok, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/230/10
Rady Miasta Sejny
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik7.docx

Objaśnienia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama