reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/14/10 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 19, pkt 1 lit. a, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity z 2010 r Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowiskach w 2011 roku w Gminie Śniadowo w następującej wysokości, od sprzedaży towarów z:

1) 1) wozu konnego, ciągnika z przyczepą, przyczepy, naczepy oraz wystawionego na sprzedaż inwentarza - 8,00 zł;

2) 2) samochodu ciężarowego o masie całkowitej poniżej 3,5 tony - 17,00 zł;

3) 3) samochodu ciężarowego o masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 21,00 zł;

4) 4) samochodu ciężarowego o masie całkowitej powyżej 5,5 tony - 26,00 zł;

5) 5) samochodu osobowego - 13,00 zł;

6) 6) wózka ręcznego, roweru, z ręki i kosza - 6,00 zł;

7) 8) baru objazdowego - 23,00 zł.

§ 2. 1) Opłatę targową pobiera się w dniu dokonywania sprzedaży, bezpośrednio na targowiskach za pokwitowaniem na blankietach urzędowych.

2) Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Helenę Karaszewską.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej w wysokości 45 % od pobranych kwot tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Przewodniczący Rady Gminy Mirosław Zalewski

1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama