| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 grudnia 2010r.

sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy


Na podstawie art. 403 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 20 poz. 106, Nr 79 poz. 666, Nr 130 poz. 1070, Nr 215 poz.1664, Dz.U. z 2010r. Nr 21 poz. 104, Nr 28 poz. 145, Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804, Nr 152 poz. 1018, Nr 152 poz. 1019), art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji z budżetu gminy mieszkańcom Gminy Wysokie Mazowieckie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 lutego 2008r. Nr 70/XII/08 w sprawie zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Antoni Brzozowski
Załącznik do Uchwały Nr 9/III/10
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

uch zasadyGFOSiGW 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »