reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Działając na podstawie art.18, ust. 2, pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675 ), art. 6a, ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825, z 2007 r. Nr 109, poz.747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz.1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1 826, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179, poz. 1484 ( Dz. U. z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 z 2009 r. Nr 56, poz.458, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 ) art. 6, ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461) uchwala się co następuje;

§ 1. W uchwale Nr VIII/49/03 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2003 r. Nr 127, poz. 2412 ) zmienioną uchwałą Nr XXIII/130/05 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28.11.2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie o określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2005 r. Nr 259, poz. 2945) wprowadza się następujące zmiany:

§ 2. W załączniku Nr 1 do zmienionej uchwały zatytułowanym "Deklaracja na podatek od nieruchomości" w pozycji D.2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części, pkt 4 otrzymuje nową treść " 4. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, o wysokości: a) powyżej 2,20m, b) od 1,40 do 2,20m ".

§ 3. W załączniku Nr 2 do zmienionej uchwały zatytułowanym " Informacja w sprawie podatku od nieruchomości" w pozycji D.2. Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części, pkt 4 otrzymuje nową treść " 4. Od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, o wysokości: a) powyżej 2,20m, b) od 1,40 do 2,20m ".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Bogdan Anuszkiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama