Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 stycznia 2011r.

do porozumienia z dnia 29 czerwca 2010 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe