reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/19/10 Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 i Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104 i Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142,Nr 28,poz. 146, Nr 106,poz.675 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sejnach .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Szturgulewski


Załącznik do Uchwały Nr III/19/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Regulamin konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłasza Zarząd Powiatu w Sejneńskiego

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać:

1) cel konsultacji,

2) przedmiot konsultacji,

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym www.powiat.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych form:

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym www.powiat.sejny .pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach projektu aktu prawa miejscowego do wglądu wraz z formularzem zgłaszania opinii, stanowiącym załącznik do Regulaminu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail.

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1,

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

3. Z konsultacji przeprowadzonych w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 sporządza się protokół.

4. Forma konsultacji zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji.

5. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia.

§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do Zarządu Powiatu w Sejnach .

2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Sejnach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w serwisie internetowym www.powiat.sejny.pl nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

3. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu w Sejnach przedstawia Radzie Powiatu w Sejnach w uzasadnieniu do konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego.

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

§ 5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Sejneńskiego.


Załącznik do Uchwały Nr III/19/10
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Formularz zgłaszania opinii.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Ratajczak

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama