reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Śniadowo

z dnia 14 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. e oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku: Nr 172, poz. 1441 Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r: Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r: Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r: Nr 28, poz. 146), Rada Gminy Śniadowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w 2010 roku polegających na tym, iż Załącznik "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012" przyjmuje kształt zgodny z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Plan dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok pozostaje niezmieniony i wynosi odpowiednio:

1) dochody ogółem: 13 966 741 zł (dochody bieżące - 13 866 741 zł, dochody majątkowe - 100 000 zł),

2) wydatki ogółem: 15 977 834 zł (wydatki bieżące - 12 619 062 zł, wydatki majątkowe - 3 358 772 zł)

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 2 011 093 zł pokryty zostanie kredytami długoterminowymi w wysokości 662 839 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 348 254 zł;

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisania umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w roku 2010 pn. "Odnowa centrum wsi - Rynek w Śniadowie" ze środków PROW z planowanym wpływem dotacji w 2011 roku oraz zabezpieczenia prawidłowości wykorzystania dotacji wekslem;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 6. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski


Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Zalewski

Załącznik do Uchwały Nr II/18/10
Rady Gminy Śniadowo
z dnia 14 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama