reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240; 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2011 wprowadza się nastepujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie: "1. Limit zobowiazań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 500 000 zł, 2) planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 529 611 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tutułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 70 389 zł"; "2. Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 21 000 zł"

2) w § 10 dodaje się punkt 9 w brzmieniu: "9) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 21 000 zł".

§ 2. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę 5 825 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 825 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków miedzy działami i paragrafami na kwotę 247 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 do Uchwały Nr XLII/177/09 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 grudnia 2009 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku nr 4 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów w kwocie 24 888 518 zł,

2) plan wydatków w kwocie 26 418 129 zł,

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 529 611 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzacymi z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1 529 611 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011,

4) rozchody w wysokości 70 389 zł zostaną pokryte planowanym kredytem długoterminowym w wysokości 70 389 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały Nr IV/17/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2011.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/11
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama