reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/45/11 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie utworzenia sołectwa Rusaki

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 40 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 7 ust. 2 pkt. 2 Statutu Gminy Mońki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXII/156/05 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 128, poz. 1534) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na wniosek mieszkańców wsi Rusaki, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przytulanka, postanawia się wyłączyć wieś Rusaki z sołectwa Przytulanka i utworzyć odrębne sołectwo Rusaki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

Mieszkańcy wsi Rusaki w dniu 20 października 2010r. zwrócili się z prośbą do Burmistrza Moniek o odłączenie wsi Rusaki od sołectwa Przytulanka i utworzenie sołectwa Rusaki uzasadniając, że nie chcą być zależni od innej wsi a przykładem jest realizacja funduszu sołeckiego. Zgodnie z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

W związku z powyższym uchwałą Nr V/32/11 Rada Miejska w Mońkach dnia 27 stycznia 2011r. określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mońki (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 35, poz. 482), następnie Burmistrz Moniek wydał Zarządzenie Nr 23/11 w dniu 25 lutego 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Przytulanka, celem utworzenia sołectwa Rusaki. W wyniku konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone w dniu 8 marca 2011r. mieszkańcy sołectwa Przytulanka jednogłośnie (17 głosów za) wyrazili zgodę na odłączenie wsi Rusaki od sołectwa Przytulanka i utworzeniem nowego sołectwa Rusaki.

Mając powyższe na uwadze, Rada Miejska w Mońkach uznała za zasadne podjęcie uchwały w wyżej wymienionym brzmieniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Edward Stanisław Klepacki

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama