reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/34/11 Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 24 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) w związku z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr VIII/22/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Stawiskach wprowadza się następujące zmiany:

W rozdziale 3. Organizacja i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu §6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. GOKiS jako instytucja kultury jest jednostką organizacyjną gminy Stawiski. Działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu.

2. Organizację wewnętrzną GOKiS oraz zakres zadań merytorycznych na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora GOKiS po zasięgnięciu opinii działających w nim związkowych organizacji i Burmistrza Stawisk.

3. GOKiS posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Stawiski. Gmina nie odpowiada za jego zobowiązania za wyjątkiem tych, o których mówi się w art. 24 i 25 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Stawisk.

5. Dyrektor GOKiS zarządza nim, reprezentuje go na zewnątrz i jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników.

6. W skład GOKiS wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach,

2) Biblioteka Publiczna w Stawiskach,

3) Filia Biblioteczna w Porytem,

4) Świetlica Środowiskowa w Rostkach,

5) Kompleks Boisk Sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Stawiskach.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od nia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Barbara Rzadka

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama